Madencilik

Madenden, taş ocaklarından ve topraktan kaynak çıkarmak

Hammaddenin çıkarılması

  • Ekonomik bakış açısıyla cevher, linyit veya pota gibi hammaddelerin çıkarımında makine kullanımı hayatidir böylece iyi bir yürütme koşulu sağlanabilir.
  • Çıkarma sürecinde karşılaşılan aşınma gücü pistonların, dişlilerin, bıçakların, nakliye ekipmanlarının ve boşaltma oluklarının aşırı bozunmasına sebep olabilir. Makine onarımı için uzun aksaklık süreleri hesaplanamayan maliyetleri bulabilir.
  • Corodur’un özel geliştirdiği ürünler bu aşınmayı en aza indirebilir ve aksaklık süresini düşürebilir.
  • Değişik toprak ve taş bileşenlerinin etkilerinin anlamak özel jeolojik ve metalurji yetenekleri ister. Uzmanlarımız aşınma durumlarını kavrayıp geniş yelpazedeki akışkan özlü tellerimizden doğru ürünleri size önerebilirler.

İşleme

  • Farklı türdeki kırıcılar jeolojik özelliklerine bağlı olarak madenden çıkarılan taşların işlenmesinde kullanılmaktadırlar.
  • Çok büyük ve aşındıran kırıcı güçleri makine üzerinde devamlı hareket eder ve sürtünme ısısıyla birleştiğinde kırma çenelerinin, çekiçlerin dayanma noktaları oldukça azalır.
  • Corodur’un özellikle geliştirilen darbe ve aşınma karşıtı sert yüzey materyalleri daha uzun ömür sağlar.

Bakım

  • İnşa ve hafriyat malzemeleri yüksek çalışma zamanı ve günlük güvenilirlik sağlamalıdır.
  • Sert kaya mineralleri ile temas eden tüm yüzeyler yüksek aşınıma maruzdur. Corodur, bu makinelerdeki aksaklık süresini en aza indirmek ve proje karlılığını sürdürmek için yüzey aşınma çözümleri geliştirmiş, denemiş ve test etmiştir.

Lutfen bizimle temasa geçiniz
Tel.: +49 (0) 2154 8879 - 0