Elektrik

Enerji

 • Fosil yakıtlar (kömür, yağ, yaz) güç santralleri
 • Hidroelektrik santralleri
 • Nükleer santralleri
 • Bioakıt güç santralleri
 • Rüzgar enerjisi

Kömür

 • Tesisin tüm yükleme, indirme, taşıma, öğütme, karıştırma ve yakma bileşimleri şiddetli aşınmaya maruz kalmaktadırlar. Operatörün, tesisin sorunsuz işlemini yürütebilmesi için en uygun aşınma korumasının sağlanması önemlidir.
 • Corodur ürünlerinin denkleme eklenmesiyle, tesis aşınma ve hizmet ömrünün yanı sıra pek tabii ki üretkenlik de artmaktadır.
 • Kömürü toz haline getirme sürecinde Corodur ürünlerinin birçok ve çeşitli uygulamaları gözlenebilir. Bunlar aşınma azaltıcı ve gereksiz aksaklık sürelerini kısaltmayı hedefler.

Su ve rüzgar

 • Rüzgar ve su tribünleri birçok türde gerilime maruz kalmaktadırlar. Aşınma, kovuklaşma ve mekanik yorgunluklar vardır.
 • Corodur’dan akıcı özlü teller kullanılarak yapılan özel kaplama kaynaklarla bu gerilimlerlerin etkisi ciddi manada yok edilebilir.

Bioakıt

 • Hammadde materyallerinin, kumun, toprağın ve taşların nakliyesi sırasında karışımı kirletebilir ve aşırı aşınma gerilimine sebep olabilir hatta ve hatta vidalı burguları bozabilir.
 • Corodur’un çözümü çeşitli bileşenlere ağır bir “zırh” sağlamakta, ömrünü uzatmakta ve karlılığı arttırmaktadır.


Lutfen bizimle temasa geçiniz
Tel.: +49 (0) 2154 8879 - 0